Senter for Ledelse

 

Senter for Ledelse tilbyr konsulentbistand og utviklingsprogram innen organisasjon og ledelse. Våre konsulenter er psykologer med erfaring fra organisasjonsutvikling og arbeidspsykologi.

Vi bistår flere større offentlige og private virksomheter innenfor tema som ledelse og lederutvikling, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljøutvikling, konflikthåndtering, rekruttering og ulike typer organisasjonsinterne kartlegginger.

I Senter for Ledelse legger vi vekt på å kunne oppfylle din organisasjons behov med et skreddersydd produkt, preget av høy standard og faglig integritet.

 

 
 
Senter for Ledelse | Trondheim: Kjøpmannsgata 40 | Postboks 907, 7409 Trondheim | firmapost@sfl.no