Konsulenter

 

Kun autoriserte psykologer
For å sikre våre oppdragsgivere trygghet for høy faglig standard, ansetter Senter for Ledelse kun autoriserte psykologer som konsulenter. Vi vektlegger også erfaring, kjennskap og forståelse i forhold til de sentrale områdene og utfordringene innen organisasjon, ledelse og arbeidsliv.

Fokus på den enkelte virksomhets behov

Senter for Ledelse jobber med individer og samspill i organisasjoner, men alltid knyttet til de faktiske arbeidsoppgavene som bedriften og den enkelte leder står i. Våre konsulenter styrker medarbeideres utvikling på måter som gavner bedriften og ikke individuell utvikling frikoblet fra arbeidshverdagen.

Vi har også et nettverk av akademiske kapasiteter og operative toppledere som vi kan trekke inn som forelesere og konsulenter.

 

 

Geirr Molde Jensen
Geirr Molde Jensen har lang erfaring som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Han har fra slutten av 1980-tallet og frem til i dag arbeidet med en rekke virksomheter i blant annet helsesektoren, bankvesenet og media. Geirr Molde Jensen har i mange år også undervist i ledelsespsykologi ved Universitetet i Oslo.

Tlf: 971 21 122

geirr@sfl.no

 

Ingrid Wibe
Ingrid Wibe har bakgrunn som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hun har som prosesskonsulent, organisasjonspsykolog og coach fulgt flere ledere og ledergrupper over flere år. Som konsulent for en rekke større virksomheter har hun blant annet jobbet med organisasjons- og lederutvikling, endringsprosesser, rekruttering, konfliktløsning og kommunikasjonsprogram.

Tlf: 977 44 104

ingrid.wibe@sfl.no

 

Einar Steen
Einar Steen har bakgrunn som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Han har i sitt virke som konsulent arbeidet med ledere og ledergrupper i offentlig og privat sektor, og undervist i ledelse ved BI Stavanger. Sentrale arbeidsoppgaver har vært seleksjon, lederveieldning, lederutviklingsprogrammer, kundekommunikasjon, arbeidsmiljøutvikling og foredrag innenfor temaene salg, ledelse og organisasjonsatferd.

Tlf: 926 25 020

brevtileinar@gmail.com

Stein Jonny Valstad
Stein Jonny Valstad har mange års erfaring som operativ leder og konsulent innen organisasjon og ledelse. Han er også tilknyttet Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse, som førsteamanuensis. Som alle våre andre konsulenter er Stein Jonny Valstad både klinisk psykolog og organisasjonspsykolog.

Tlf: 951 60 859

stein.j.valstad@freewave.cc 
 
Senter for Ledelse | Trondheim: Kjøpmannsgata 40 | Postboks 907, 7409 Trondheim | firmapost@sfl.no