Kontakinformasjon

 

Senter for Ledelse
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 40
7012 Trondheim
 
 
 Postadresse: Postboks 907
7409 Trondheim
 
 
 Telefon: Geir Molde Jensen
Ingrid Wibe
Einar Steen
Stein Jonny Valstad
971 21 122
977 44 104
926 25 020
951 60 859
Telefaks: 73 50 20 39
 
 
e-post: geirr@sfl.no
ingrid.wibe@sfl.no
brevtileinar@gmail.com
stein.j.valstad@hint.no

firmapost@sfl.no
 
 

 

 

 

 
 
Senter for Ledelse | Trondheim: Kjøpmannsgata 40 | Postboks 907, 7409 Trondheim | firmapost@sfl.no