SAMSPiLLET OG DEN ENKELTES PRESTASJONER

 

 
 

 

PÅ MÅTER SOM GAVNER BEDRIFTEN 


 

Produkter

 

Senter for Ledelse tilbyr konsulentbistand rettet mot prestasjonsforbedring, måloppnåelse, organisering, handlingskompetanse og andre avgjørende områder for bedrifters suksess. Vi jobber for å styrke virksomheten med utgangspunkt i den enkelte leders og medarbeiders potensial til faglig og personlig utvikling, og gjennom prosesser der vi styrker samarbeidsevnen på alle plan i organisasjonen.

For å sikre våre oppdragsgivere relevante ytelser med et faglig holdbart innhold, ansetter Senter for Ledelse kun autoriserte psykologer som konsulenter.

Et produkt innen organisasjon og ledelse som er spesielt utviklet for den enkelte virksomhet vil best utnytte de ressursene som brukes, både de økonomiske og de menneskelige. Derfor legger Senter for Ledelse vekt på tett samarbeid med deg som oppdragsgiver.

 

 

 

 

 
 
Senter for Ledelse | Trondheim: Kjøpmannsgata 40 | Postboks 907, 7409 Trondheim | firmapost@sfl.no