Referanser

 

Senter for ledelse har hatt oppdrag innen:

Media     Banksektoren Helsesektorern Teknologibedrifter Forskningsinstitusjoner Undervisinstitusjoner Statlig sektor Kommunal sektor Gründerbedrifter

 

Av hensyn til våre oppdragsgiveres konfidensialitet ønsker vi å klarere bruken av nøkkelpersoner som referanser i hvert enkelt tilfelle. Referanser oppgis derfor ved forespørsel og etter at den aktuelle referansen er forespurt.

 
 
Senter for Ledelse | Trondheim: Kjøpmannsgata 40 | Postboks 907, 7409 Trondheim | firmapost@sfl.no