Ledelse er avgjørende.
Senter for Ledelse bidrar til å styrke ledelsesbevissthet og lederferdigheter.

Nyheter

Senter for Ledelse styrker laget med Ben Holan

Tjenester

Organisasjons­utvikling

Organisasjonsutvikling er avhengig av ledere som forplikter seg og engasjerer både seg selv og andre.

Tjenester

Lederstøtte

Dialog er et viktig verktøy i vår veiledning av ledere.

Tjenester

Konflikt­håndtering

Å kunne håndtere konflikter på en smidig måte er en viktig lederoppgave.

Tjenester

Endrings­ledelse

Få hjelp til å gjennomføre profesjonelle endringsprosesser på best mulig måte.

Tjenester

Team­utvikling

Et team som fungerer godt leverer de beste resultatene.

Tjenester

Rådgiver- og selger­utvikling

Økt verdiskapning og konkurransekraft – det er mye å hente på å gjøre rådgivere og salgsmedarbeidere bedre i jobben sin.

Tjenester

Leder­utvikling

Vi designer og gjennomfører lederutviklingsprogrammer for ledere i private, kommunale og statlige organisasjoner.

Tjenester

Lean-ledelse

Ved hjelp av Lean-prinsippet kan virksomheten forbedre effektivitet og kvalitet på varer og tjenester.

Tjenester

Seleksjon

Få verdiøkning ved å sørge for å ansette riktig person.

Tjenester

Kultur­utvikling

Effektivisering som feiler gang på gang, skyldes ofte ledere som ikke vet hvordan de bør jobbe med kulturutvikling.

Tjenester

Digital møteledelse

Digital møteledelse har aldri vært mer relevant. Våren 2020 har mange ikke lenger noe valg: alle typer møter må holdes digitalt.